AN INVESTIGATION ON THE SOLVENT DYEING BY INONIC DYES

Kazuyoshi Seguchi, Teruko Kashino
1977 Sen'i Gakkaishi  
doi:10.2115/fiber.33.7_t318 fatcat:apucatjvbrbyhormeh53zekgze