Ekrem Čaušević i Barbara Kerovec, Turski i hrvatski u usporedbi i kontrastiranju: Sintagma i jednostavna rečenica, Ibis grafika, Zagreb, 2021

Goran Pavelić
2021 Suvremena Lingvistika  
doi:10.22210/suvlin.2021.092.12 fatcat:rwcgngcegzasxjrmmihxw7jo7e