FOSTERING DEBATING SKILLS SEEN AS AN APPROACH TO ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES TRAINING FOR THE MASTER'S DEGREE STUDENTS MAJORING IN PUBLIC ADMINISTRATION (CIVIL PROTECTION)

Катерина Шихненко
2020 Collection of Scientific Papers of Uman State Pedagogical University  
Шихненко Катерина, кандидат педагогічних наук, завідувач кафедри мовної підготовки, Інститут державного управління у сфері цивільного захисту. . У дослідженні висвітлено практичний досвід залучення слухачів-магістрів з публічного управління та адміністрування (у сфері цивільного захисту) до дебатів під час вивчення англійської мови за професійним спрямуванням та наголошено на ефективності такого підходу. Висновки зроблено на основі результатів спостережень, зрізів, та відгуків учасників
more » ... в учасників експерименту. Встановлено, що залучення слухачів до дебатів сприяє мобілізації загальних мовних (мовленнєвих) й професійних знань та навичок, а також стимулює до формування критичного й нешаблонного мислення в слухачів. Ключові слова: магістри з публічного управління та адміністрування, навчання у сфері цивільного захисту, інтерактивна модель навчання, стратегії навчання, навички участі у дебатах, англійська мова за професійним спрямуванням, методика викладання, система мовленнєвих вправ, навчальна мотивація. Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету
doi:10.31499/2307-4906.1.2020.208206 fatcat:yzlxaeka7bdwjkmcgdm34qteii