Health risks in menopausal women with polycystic ovary syndrome
Zagrożenia zdrowotne w okresie menopauzy u pacjentek z zespołem policystycznych jajników

Piotr Szkodziak, Piotr Czuczwar, Sławomir Woźniak, Ewa Woźniakowska, Tomasz Paszkowski
2013 Menopause Review  
Streszczenie Zespół policystycznych jajników (polycystic ovary syndrome -PCOS) jest najczęstszym zaburzeniem hormonalnym występującym u kobiet. Według National Institutes of Health (NIH) problem dotyczy 5-10% kobiet w wieku rozrodczym. Stosując popularne, szersze tzw. kryteria rotterdamskie, PCOS rozpoznaje się u 15% populacji. Zaburzenie to nazywane jest zespołem, ponieważ jego etiologia jest złożona i do tej pory pozostaje niejasna, a wyrazem tego są różne fenotypy spotykane u kobiet z PCOS.
more » ... ponad połowy z nich występuje otyłość lub nadwaga. W podobnym odsetku obserwuje się występowanie insulinooporności i hiperinsulinemii, a także zwiększone stężenie prolaktyny (PRL) i androgenów, w tym również nadnerczowych. Podczas warsztatów ESHRE/ASRM powstały dwa szeroko cytowane stanowiska eksperckie, które koncentrowały się na diagnostyce PCOS (opublikowane w 2004 r.) oraz postępowaniu w niepłodności (opublikowane w 2008 r.). Najnowszy (opublikowany w 2012 r.), III konsensus ESHRE/ASRM podsumowuje aktualny stan wiedzy w zakresie różnych aspektów zdrowia kobiet z rozpoznanym PCOS. W cytowanym raporcie poruszono istotne zagadnienia dotyczące ogólnego stanu zdrowia kobiet w okresie dojrzewania, w wieku rozrodczym oraz w okresie menopauzy. Zagadnienia te obejmują: hirsutyzm, trądzik, zaburzenia miesiączkowania, jakość życia, powikłania ciąży, a także długotrwałe zaburzenia metaboliczne, wpływ na układ krążenia i ryzyko wystąpienia chorób nowotworowych. W niniejszej publikacji autorzy skupili się na podsumowaniu aktualnej wiedzy na temat zagrożeń zdrowotnych, z jakimi w okresie menopauzy mogą spotkać się kobiety z PCOS. Słowa kluczowe: menopauza, zagrożenia zdrowotne, zespół policystycznych jajników. Summary Polycystic ovary syndrome (PCOS) is the most common hormonal disorder in women. According to the National Institutes of Health (NIH), it affects about 10% of women of the reproductive age. When using the Rotterdam Criteria, PCOS is diagnosed in about 15% of the general population. This disorder is considered to be a syndrome because its etiology is complex and still not entirely understood, which leads to the occurrence of various phenotypes in women with PCOS. In more than half of PCOS patients, obesity or overweight is observed, and so is insulin resistance and hyperinsulinism. Excessive prolactin and androgen (including adrenal androgens) levels are also noted. Two widely cited ESHRE/ASRM workshop consensuses have been published: one concerning the diagnosis of PCOS (2004) and the other regarding the management of infertility (2008). Recently, a new third ESHRE/ASRM consensus summarizing the current knowledge on various health aspects in PCOS women has been published (2012). Important health-related issues concerning women in adolescence, as well as during the reproductive and menopausal periods are discussed. These include hirsutism, acne, quality of life, pregnancy complications, long-term metabolic disorders, cardiovascular risk factors and risk of malignancies. This paper summarizes current knowledge about health risks in menopausal women with PCOS.
doi:10.5114/pm.2013.33423 fatcat:zkogfifaojfrxowvupfsdlhjei