Társadalmi vállalkozók kapcsolati beágyazottsága és szerepe a társadalmi hatás kiterjesztésében

Irma Agárdi, Áron Török
2020 Vezetéstudomány / Budapest Management Review  
Jelen kutatás arra a kérdésre keresi a választ, hogy a társadalmi vállalkozók kapcsolati beágyazottsága hogyan járul hozzá a vállalkozás társadalmi hatásának kiterjesztéséhez. A kutatási kérdés megválaszolásához esettanulmány-módszert alkalmaztak a szerzők olyan társadalmi vállalkozók körében, akik hátrányos helyzetű, fogyatékossággal élő, vagy megváltozott munkaképességű felnőttek számára nyújtanak munkaerő-piaci szolgáltatást a vendéglátóiparban. Az elemzéshez szekunder adatokat gyűjtöttek és
more » ... tokat gyűjtöttek és interjúkat készítettek a társadalmi vállalkozókkal és a legfontosabb partnereikkel. A feltáró kutatás eredményei alapján elmondható, hogy a társadalmi vállalkozók eltérő partnertípussal alakítottak ki szoros, beágyazott kapcsolatokat. A kapcsolati beágyazottságban mutatkozó eltérések a társadalmi hatás kiterjesztésének különböző mintázatait (funkcionális, politikai és kvantitatív) hozták létre. A kutatási eredmények elméleti, gyakorlati és szakpolitikai vonatkozásait részletesen kifejtik.
doi:10.14267/veztud.2020.12.01 fatcat:75z6ctyk35d2jh4b3yj6wtnuqq