Kadın İmgesi ve Tarih Boyu Değişimi

Naciye Derin Işıkören
2016 Sanat ve Tasarım Dergisi  
Öz Görsel sanatlar eğitimi, kısmi olarak, tarihte ortaya konmuş görsellerin incelenmesini kapsamaktadır. Görseli yapılandıran elemanların araştırılması, görseli anlamak için gereklidir. Sanat öğrencilerinin, bu esası kavramaları önemlidir. Bu çalışma "Hangi koşullar altında bir imge dönüşüme uğrar?" sorusunu örneklendirmek üzere "dönem/ideal kadın imgesi bağlantısı ve dönemin geçerli sayılan değerlerinin, imgeyi yapılandırıcı etkisi"ne odaklanmıştır. Tarih sürecinde, ideal kadın imgesi, sabit
more » ... dın imgesi, sabit özellikler göstermemektedir. Söz konusu imge değişimleri, ait olduğu dönemin geçerli toplumsal değerlerinin, inancının ve gelişen teknolojisinin izlerini taşır. Dönem sanatçıları tarafından, bu değerler ve teknolojik olanaklar doğrultusunda oluşturulmaktadır. Abstract Visual arts education is partially includes studying the art works that had become masterpieces throughout history. Searching for the elements that create the work of art, can be considered as necessary to understand the art work. This notion has to be internalized by visual art students. In that sense, this study is an attempt to answer the question "how and under which effects a sign changes throughout time?" by focusing to the "Ideal Woman Image".Throughout history, ideal woman image, does not display a fixed structure. The image changes, in terms of structure and meaning within the time period's administrative, religious values and technology. Hence, created and interpreted by that time period's artists according to those values. In that sense, this study is an attempt to search the link between period/ideal woman image in accordance with that time period's dominant values.
doi:10.18603/std.45138 fatcat:xozsmlwuyzggreg6lvw5uff5fq