Duna menti ártéri területek geoökológiai vizsgálata váratlan szennyezőanyag-kibocsátás szempontjából

Juhász Ágoston
2007 unpublished
Absract Geoecological investigations of Danube fl ood-plain terrains for the case of emergency release of pollutants With progressing industrialization an accelerated circulation of heavy metals, toxic chemicals and gases has been observed in the natural environment, and its state may change abruptly and serious ecological situations occur frequently. Along with the growing background pollution it is the events of emergency release of pollutants that are likely to bring about long-lasting
more » ... oration of natural environment. International disasters (Chernobyl) and domestic failures (cyanide contamination of Szamos and Tisza rivers) show that accidents may cause irrecoverable damage even in the case of the operation of control and monitoring systems. The elimination of losses caused by similar events can be highly expensive and recovery takes a long time. Therefore impact assessment of industrial works should be a primary requirement of environmental protection. The author reports on the studies in Dorog town and its environs to trace scenarios of accumulation and mobilization of pollutants by geoecological entities in the case of emergency release. Bevezetés Az Európai Unió országaiban a természetes és művi környezet ökológiai krízis-és konfl iktus helyzeteinek elemzését a gyakorlat szükségszerűen a tudományos kutatások fó-kuszába állított a (Rajna menti tájrehabilitációs programok, ipari krízistérségek felszámolása, esetei haváriák kezelése stb.). Nemzetközi tapasztalat, hogy a globális, kontinentális, ill. a nagytérségi környezetvédelmi stratégiák mellett a gyakorlat által támasztott követelmé-nyek hatására a lokális településkörnyezeti problémák megoldására alkalmas geoökológiai vizsgálatok kerültek előtérbe. ¹ MTA Földrajztudományi Kutatóintézet, 1112 Bp.,. Budaörsi út 45.
fatcat:qocs3zeupbhr5mrscwqqa4sunm