De kunst van blogarchivering

Iris Geldermans
2020 Zenodo  
Gepubliceerd in IP Informatie Professional. https://informatieprofessional.nl/ Het archiveren van weblogs is belangrijk maar niet eenvoudig. Het vereist een nieuw soort bronnenkritiek, zo wordt duidelijk aan de hand van twee blogs over de vuurwerkramp in Enschede.
doi:10.5281/zenodo.4435877 fatcat:4qg23voyp5aovnckv4lmzbzvcq