Characteristics of Interior Permanent Magnet Magnetic Gear made of Amorphous Alloy
アモルファス合金を適用した埋込磁石型磁気ギヤの特性

Y. Mizuana, K. Nakamura, Y. Suzuki, Y. Oishi, Y. Tachiya, K. Kuritani
Nihon Jiki Gakkai ronbun tokushugo  
doi:10.20819/msjtmsj.20tr402 fatcat:6r2rvoigxraylp7bqmudszkmsq