Pramonės plėtojimo dėsningumai ir etapai pasaulio ekonomikoje

Norbertas Balčiūnas
1997 Ekonomika  
PRAMoNĖs PLĖTOJIMO DĖSNINGUMAI IR ETAPAI PASAULIO EKONOMIKOJE NORBERTAS BALČIŪNAS Per pastarąjį šimtmetį apdirbamajai pramonei teko itin svarbus vaidmuo nuolatos plėtojant gamybos priemonių gamybą visam ūkiui ir vartojimo prekes gyventojams. Mokslo ir technikos pažanga lėmė spartų pramonės plėtojimą ir per pastaruosius du dešimtmečius sudarė prielaidas reikštis globalizavimo procesui pasaulinėje ekonomikoje, vis labiau besireiškiančiam per investicijų, darbo jėgos ir finansinių išteklių
more » ... ių išteklių kooperavimą tarp šalių ir visų pirma -apdirbamojoje pramonėje. Pažymėtina, kad apdirbamosios pramonės vaidmuo ir svarba per pastaruosius kelis dešimtmečius kito ne tik kiekybiniu, bet ir kokybiniu aLžvilgiu. Lietuvos ekonomikai pereinant i rinkos santykius ir integruojantis į Vakarų Europos ekonomiką, apdirbamosios pramonės vaidmuo ir jos per-tVarkymas tapo itin svarbus dėl: didelio Lietuvos pramonės nuosmukio (1990-1994 m. pramonės bendrasis vidinis produktas sumažėjo beveik 4 kartus), besiklostančių skirtingų ir net visiškai priešingų požiūrių Lietuvoje į pramonės plėtojimą, būtinumo apdirbamąją pramonę integruoti į rinkos ekonomikos šalių tarpą bei kitų priežasčių. Išsivysčiusiose pasaulio šalyse apdirbamosios pramonės bendrojo vidinio produkto (BVP) dalis 1991 m. sudarė 1/4-1/3 viso ūkio bendrojo vidinio produkto apimties (1 lentelė). Apdirbamosios pramonės dalis buvo 1,3-1,5 karto didesnė negu finansinio tarpininkavimo, draudimo, nekilnojamojo turto ir komercinės veiklos; 1,8-1,9 karto didesnė nei didmeninės ir mažmeninės prekybos, viešbučių bei restoranų veiklos; 3,5-4,5 karto daugiau nei vežimo, saugojimo ir ryšių šakos ir t. t. Europos m8Žosiose šalyse apdirbamosios pramonės BVP dalis sudarė 1/4-1/3 ir kaip ir išsivysčiusiose pasaulio šalyse buvo didesnė negu kitų ūkio šakų dalis. Darbo jėgos šakinėje struktūroje apdirbamosios pramonės
doi:10.15388/ekon.1997.16426 fatcat:hf7axrwbwbf3zkj3uwolswk74u