Сучасні міграційно-демографічні виклики для України та шляхи їх мінімізації

Іван Артьомов
2019 Геополітика України історія і сучасність  
Іван Артьомов, кандидат історичних наук, доцент, директор НН Інституту євроінтеграційних досліджень ДВНЗ «Ужгородський національний університет» СУЧАСНІ МІГРАЦІЙНО-ДЕМОГРАФІЧНІ ВИКЛИКИ ДЛЯ УКРАЇНИ ТА ШЛЯХИ ЇХ МІНІМІЗАЦІЇ Стаття є продовженням досліджень, які автор проводить з 2005 року. Окремі наукові результати оприлюднено після підписання Угоди про реадмісію України з ЄС у 2014 році. У статті розглянуто виклики, спричинені міграційними процесами, демографічною ситуацією та проблемами з
more » ... ньо переміщеними особами зі Сходу України. Здійснено аналіз причин та наслідків як внутрішньої, так і зовнішньої міграції українців, викликаних геополітичними трансформаціями, що впливають на всі без винятку аспекти життя суспільства. Наголошено, що інтенсивність, характер, спрямованість міграції населення України кардинально змінилися за роки незалежності, коли громадяни набули право на свободу пересування. Анексія Криму та конфлікт на Донбасі обумовили масштабні вимушені переміщення населення, поглибивши економічну кризу та інтенсифікувавши трудову міграцію. Окреслено загальне бачення шляхів мінімізації існуючих викликів з урахуванням місця і ролі України у сучасному геополітичному просторі. Ключові слова: міграція, внутрішньо переміщені особи, демографічна ситуація, конфлікт на Сході України, трудова міграція.
doi:10.24144/2078-1431.2019.2(23).20-32 fatcat:3iqhmz5wtnd2rb24dol7pb34pi