Malien angidridining ba'zi geometrik va energetik parametrlarini eksperimental o'rganish

O.H. Qahhorova, M.R. Yo'ldosheva
2022 Science and Education  
Ushbu izlanishimizda Avagadro dasturi yordamida malein angidridini ayrim geometrik va energetik parametrlarini empirik hisoblash usullarida o'rganish natijalari keltirilgan.
doaj:1257d152ea22446081a7d4d449bd67a8 fatcat:5xwzyfoiiffsphigp2zfepuhju