Studies on Triterpenoids. VI
トリテルペノイドの研究 (第6報)

Tatsuo Kariyone, Yohei Hashimoto, Mutsuo Kimura, Seisho Tobinaga
1953 Yakugaku zasshi  
doi:10.1248/yakushi1947.73.3_257 fatcat:uxs4psu63jce5lcchcg3flb6ny