Використання комп'ютерних технологій в умовах модернізації навчального процесу ВНЗ

Oksana Chekan
2014 Педагогічний дискурс  
У статті обґрунтовано науково-методичні основи щодо використання комп'ютерних технологій майбутніми вихователями дітей дошкільного віку в умовах модернізації навчального процесу вищого навчального закладу. Проаналізовано досвід навчальних закладів, що свідчить про можливості використання комп'ютерної техніки у всіх ланках навчально-виховного процесу. Вивчено теоретичні засади проблеми інформатизації освіти. Визначено основну мету та завдання засобів і методів використання комп'ютерно
more » ... п'ютерно орієнтованих технологій майбутніми вихователями дітей дошкільного віку в умовах модернізації навчального процесу ВНЗ. Пред'явлено нові вимоги до майбутніх фахівців дошкільної освіти в області підвищення компетентності. Висунуто дидактичні можливості комп'ютера як багатофункціональної навчальної машини. Виділено типи навчальних занять з використанням комп'ютерних технологій. Продемонстровано методику застосування технології мультимедіа під час занять. Представлено метод розробки лекційного курсу з використанням комп'ютерно орієнтованих технологій в умовах модернізації навчального процесу у вищих навчальних закладах. Обґрунтовано висновки з описаного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямі.
doaj:ea81c31e89bb438ab660d89da8acf380 fatcat:rttgcym5hnchdfagdcmabeihcm