Trygger eldre som skrives ut av sykehus

Anne Kvalheim, Åshild Bjørnethun, Trond Eirik Bergflødt, Tone Elin Mekki, Oddvar Førland
2015 Sykepleien Forskning  
doi:10.4220/sykepleiens.2015.54980 fatcat:z7niuzsyfngrbnrdbkoj7n55yu