Exploring the Contemporary Issues of Corporate Share Waqf Model in Malaysia with the Reference to the Waqaf An-Nur Corporation Berhad

Mohamed Asmy Mohd Thas Thaker, Hassanudin Mohd Thas Thaker
2015 Jurnal Pengurusan  
ABSTRAK Makalah ini bertujuan untuk menerokai isu-isu pentadbiran dan pengurusan dalam Model Wakaf Saham Korporat melalui pengalaman Waqaf An-Nur Corporation Berhad. Pendekatan kualitatif kajian kes digunakan untuk mendapatkan pengalaman dan persepsi mengenai amalan semasa dan isu-isu yang berkaitan dengan pentadbiran dan pengurusan Model Wakaf Saham Korporat. Berdasarkan hasil temubual, kajian ini mendedahkan bahawa Waqaf An-Nur Corporation Berhad sebagai perintis Model Wakaf Saham Korporat di
more » ... f Saham Korporat di Malaysia menghadapi beberapa isu dalam konteks pentadbiran dan pengurusan. Bayaran cukai, peraturan, bentuk pembayaran dividen dan pentadbiran menjadi halangan utama dalam mentadbir dan mengurus Model Wakaf Saham Korporat. Kajian ini mengesyorkan beberapa cadangan bagi menangani isu pentadbiran dan pengurusan Model Wakaf Saham Korporat.
doi:10.17576/pengurusan-2015-45-15 fatcat:mj7cb5rw4veshl4x3pr7ba6fmm