Review Paper / Derleme Makalesi LOGISTICS CENTER CONCEPT AND LOCATION DECISION CRITERIA

İsmail Önden, Fahrettin Eldemir, Metin Çanci
2015 Sigma J Eng & Nat Sci   unpublished
As a result of increasing the international trade volumes and good flows between regions, logisics center concept is emerged as a popular research topic. Logistics centers offer some advantages such as comprehensive and integrated logistics services, location and scale economy. The existing studies have shown that establishing a logistics center have positive impacts on private and public sector. Within the study, historical background, definitions and specialties of the logistics center
more » ... are discussed. In addition to the definitions, previously used decision criteria by researchers for location decision are expressed in a hierarchical structure. LOJİSTİK MERKEZ KAVRAMI VE YER SEÇİMİNE ETKİ EDEN KARAR KRİTERLERİ ÖZ Lojistik merkez kavramı, uluslararası ticaretin gelişmesi ve taşınan yük miktarlarının artması sonucunda popüler bir başlık olarak ön plana çıkmaya başlamış olan bir kavramdır. Lojistik merkezler, lojistik kavramı ile ilgili hizmetlerin bütünleşik olarak sunulduğu, mekan avantajı sunan, ölçek ekonomisinin avantajlarını öneren merkezlerdir. Çalışmalar göstermiştir ki, lojistik merkez kurulumu kararı hem ekonomiye, hem de şirketlere maliyet avantajı sağlamaktadır. Çalışma kapsamında lojistik merkez kavramı, özellikleri ve tarihçesi ele alınmaktadır. Ek olarak, lojistik merkez yer seçimi kararı ele alınmış ve mevcut literatürde hangi kriterlerin dikkate alınmış olduğu tespit edilmiş ve kriterler bir hiyerarşi gruplandırılmıştır. Anahtar Sözcükler: Lojistik merkez, yer seçimi kararı, merkezileştirme.
fatcat:abmyhbndczflraqto62rdltkoy