SİYASET TEORİSİNE ANTROPOLOJİK BİR KATKI: İBN HALDUN'CU PERSPEKTİF BAĞLAMINDA SİYASAL BAĞIN ÇÖZÜMLENMESİ

Efe Baştürk
2017 Mukaddime  
doi:10.19059/mukaddime.316237 fatcat:s2x365jjfzbxxfwpapbl7i27di