Routing and Spectrum Assignment for Constant Bit Rate Connections in Spectrum Sliced Elastic Optical Path Networks

Ireneusz OLSZEWSKI
2015 Przeglad Elektrotechniczny  
In this paper a heuristic algorithm for finding an optical path in elastic optical path networks is proposed. The proposed algorithm for connection requests finds a spectrum required from an aggregated spectrum of the path belonging to a set of shortest paths measured by the number of links. It has been shown that the proposed algorithm rejects definitely fewer connection requests than the well-known algorithms solving the same problem. Streszczenie. W pracy zaproponowano heurystyczny algorytm
more » ... rystyczny algorytm wyboru ścieżek w elastycznych sieciach optycznych. Zaproponowany algorytm zajmuje dla napływającego żądania wymagane pasmo w zagregowanym widmie ścieżki, należącej do zbioru najkrótszych ścieżek mierzonych liczbą łączy. W pracy wykazano, że algorytm ten odrzuca mniejszą liczbę żądań niż znane algorytmy minimalizujące rzeczywistą długość ścieżki. (Kierowanie i przypisanie widma dla połączeń o stałej szybkości transmisji w elastycznych sieciach optycznych).
doi:10.15199/48.2015.07.34 fatcat:f4rditd2o5bptmfrvfpd5krtb4