Örümcek Isırığı İle Gelişen Şiddetli Sistemik Toksisite ve Dermonekroz

Can CELİLOĞLU
2019 Turkish Journal of Pediatric Disease  
ÖZ Loxosceles cinsi örümcekler, insanoğlunun yerleşim yerlerinde yaşayabilen, insanoğluna zarar verebilme potansiyeline sahip bir türdür. Literatürde örümcek ısırıklarına dair yapılan yayınlarda sistemik belirti ve bulgular nadiren bildirilmiştir. Sunacağımız olgu daha öncesinde sağlıklı olan dört aylık kız çocuğu olup huzursuzluk, boyunda şişlik, böcek ısırması şüphesi nedenleri ile başvurdu. Boyunda ve skalpte ödemi belirginleşen, solunum sıkıntısı olan ve şuuru bozulan olgu çocuk yoğun
more » ... yatırıldı. Entübe edilen olguda koagülopati, dolaşım bozukluğu, CRP yüksekliği nedenleri amprik antibiyoterapi başlandı. Çadırda yaşadığı bildirilen olguya amprik olarak akrep serumu ve takibinde yılan serumu verildi. Olgunun ailesi yaşadıkları çadırda sonraki günlerde buldukları örümceği yoğun bakım ekibimize bildirdi ve ısırık bölgesine uyan bölgede dermonekroz gelişmiş olan olgunun tanısı aydınlatıldı. Dermonekroz debride edildi ve takibe alındı. Olgu bir aylık yatışı sonrasında dermonekroz haricinde belirgin sekel oluşmaksızın taburcu edildi. Literatürde nadiren bildirilmiş olan örümcek sokmasına bağlı şiddetli sistemik bulgular ve dermonekroz varlığı nedenleri ile vakamızı sunulmaya değer bulduk. ABSTRACT Loxosceles spiders can live in the household and have the potential to cause harm to human beings. Systemic signs and symptoms have rarely been reported on spider bites in the literature. We present a formerly healthy four-monthold girl applied to the hospital with complaints of irritability, swelling of the neck and suspected insect bite. The patient was admitted to the pediatric intensive care unit because of edema in the neck and scalp, with respiratory distress and impaired consciousness. Case was intubated, and emprical antibiotherapy started due to the coagulopathy, circulatory failure, CRP positivity. Empirical scorpion serum and snake serum was applied to the patient living in rural areas. Several days after the admittance, the family reported that they found a spider in the tent so the diagnosis of the case which developed a dermonecrosis around the bite zone was clarified. Dermonecrosis was debrided and followed-up. The patient was discharged without any apparent sequelae except for dermonecrosis after one month of hospitalization. We found it worthwhile to submit our case due to severe systemic findings and dermonecrosis due to spider stings which are rarely reported in the literature.
doi:10.12956/tchd.562470 fatcat:latmy2u3wfbl3nevcyqvagpcim