Φορητές εικόνες του Διονυσίου του εκ Φουρνά των Αγράφων και του εργαστηρίου του στις Σέρρες

Ε. Ν. Τσιγαρίδας
2011 Μακεδονικά  
Φορητές εικόνες του Διονυσίου του εκ Φουρνά των Αγράφων και του εργαστηρίου του στις Σέρρες Τσιγαρίδας Ε.
doi:10.12681/makedonika.62 fatcat:qjhu7cyejrdlvkh5djqp2etnr4