Etiology and treatment of the noncarious cervical lesions – literature update
Etiologia şi tratamentul leziunilor cervicale noncarioase – update din literatură

Smaranda Buduru, Catedra de Protetică Dentară, UMF "Iuliu Haţieganu", Cluj-Napoca, România, Antoine Muth, Silvia Balhuc, Rareş Buduru, Mihai Mitariu, Marius Negucioiu, Elina Teodorescu, Andreea Kui, Catedra de Protetică Dentară, UMF "Iuliu Haţieganu", Cluj-Napoca, România, Catedra de Protetică Dentară, UMF "Iuliu Haţieganu", Cluj-Napoca, România, Clinica Stomestet, Cluj-Napoca, România (+4 others)
2020 Romanian Journal of Stomatology  
Scopul acest studiu a fost de a revizui literatura de specialitate vizavi de leziunile cervicale noncarioase (LCNC). Material şi metodă. Articole relevante au fost căutate elctronic în bazele de date Pubmed şi Embase, după următoarele asocieri de cuvinte cheie: "leziuni cervicale noncarioase", "uzură dentară", "abfracţie", "stres ocluzal", "ocluzie dentară". Studiul a inclus articole scrise în limba engleză publicate între anii 1991 şi 2020. Rezultate. Căutarea iniţială a generat 186 de
more » ... erat 186 de articole, dintre care doar 69 au fost incluse în studiu, ele îndeplinind criteriile de includere. Leziunile cervicale noncarioase au o etiologie multifactorială, ceea ce implică un examen clinic oral minuţios realizat şi un plan de tratament corect. Concluzii. Nu există o confirmare specifică a strategiilor de tratament autentice şi de succes pentru aceste leziuni de abfracţie. Cu toate acestea, literatura de specialitate pune un accent deosebit pe examinarea clinică complexă (cu scopul de a identifica factorii etiologici ai LCNC), asociată cu elaborarea unui plan de tratament adaptat diagnosticului complet al pacientului. Cuvinte cheie: leziuni cervicale noncarioase, uzură dentară, abfracţie, stres ocluzal, ocluzie abStRaCt The aim of this study was to assess the literature in the field regarding the non-carious cervical lesions (NCCL). Material and method. Relevant articles were electronically search in Pubmed and Embase data base using the following key words: "non-carious cervical lesions", "dental wear", "abfractions", "occlusal stress", "dental occlusion". Articles published in english between 1990 and 2018 were included. Results. The initial search generated 86 articles but only 69 were included in the study due to the inclusion criteria. NCCL have a multi-factor aetiology which implies a very thorough clinical examination and subsequently a correct treatment plan. Conclusions. There is not a confirmation for a specific treatment strategy for abfractions. Nevertheless, the literature in the field emphasise the need for a complex clinical examination (in order to identify the etiological factors) and a treatment plan should be modulated after the complete diagnosis of the patient.
doi:10.37897/rjs.2020.1.2 fatcat:znmrywkspjcrrogmdu2zngsjmq