Konstytucyjna zasada subsydiarności a zakres autonomii szkolnictwa wyższego we współczesnym polskim porządku prawnym

Marta Berdel-Dudzińska, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
2011 Przegląd Prawa Konstytucyjnego  
Konstytucyjna zasada subsydiarności a zakres autonomii szkolnictwa wyższego we współczesnym polskim porządku prawnym "Mamy państwo wolne i demokratyczne, a także fenomen samorządów. Otwartym problemem pozostaje rozwój społeczeństwa obywatelskiego, różnego rodzaju wspólnot obywateli. Chodzi nam o państwo niewtrącające się we wszystko, kierujące się zasadą pomocniczości, czyli subsydiarności. Państwo szanujące autonomię nauki i szkół wyższych, czego przed rokiem 1989 nie było, a czego już dziś
more » ... a czego już dziś nie pamiętamy" 6 J. Łukasiewicz, M. Niemczyk, Organizacyjne uwarunkowania pozycji jednostki. Tezy referatu, [w:] Jednostka wobec działań administracji publicznej, Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Olszanica 21-23 maja 2001, red. E. Ura, Rzeszów 2001, s. 289. 7
doi:10.15804/ppk.2011.04.09 fatcat:eb7a3qablvhnfiawuoq3zrtjje