Carolinum redivivum. Teaching Crisis in the Royal Carolingian Gymnasium in Szczecin in the Years 1679–1680 in the Light of Didactic Documentation of the School
Carolinum redivivum. Kryzys dydaktyczny w Królewskim Gimnazjum Karolińskim w Szczecinie w latach 1679-1680 w świetle dokumentacji dydaktycznej szkoły

Małgorzata Cieśluk
2018 Przegląd Zachodniopomorski  
doi:10.18276/pz.2018.1-01 fatcat:cehqazurqzenve53utb6bxep2i