GEORTHONYMS IN THE MODERN UKRAINIAN LANGUAGE: SEMIOTIC RESEARCH PERSPECTIVE
ГЕОРТОНІМИ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ: СЕМІОТИЧНИЙ РАКУРС СТУДІЮВАННЯ

Zhelyazkova Viktoriya
2019 Scientific Bulletin of Kherson State University. Series Linguistics  
Статтю присвячено проблемі наукової кваліфікації геортонімів як назв свят у сучасній українській мові з позицій семіотики. У зв'язку з цим розкрито сутність поняття «геортонім», доведено релевантність застосування семіотичного інструментарію до студіювань геортонімів української мови, розроблено семіотичну класифікацію геортонімів з опертям на типологію Ч. С. Пірса.
doi:10.32999/ksu2413-3337/2019-36-38 fatcat:dvfyeg2is5frzo7qcjzrdc5wqu