Polskie czasopisma ekonomiczne: pół wieku doświadczeń i obserwacji

Adam Budnikowski
2021 Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny  
Celem artykułu jest przedstawiona w perspektywie historycznej wycinkowa i częściowo subiektywna ocena aktualnego stanu polskich czasopism ekonomicznych. Ocena ta jest oparta przede wszystkim na wieloletnim i różnorodnym uczestnictwie autora w powstawaniu i tworzeniu treści niektórych czasopism ekonomicznych, a także na doświadczeniach płynących z udziału w różnego rodzaju gremiach oceniających dorobek naukowy oparty w coraz większym stopniu na artykułach publikowanych w czasopismach
more » ... h. W przygotowaniu tekstu bardzo przydatne były też godzinne rozmowy przeprowadzone przez autora z redaktorami naczelnymi czterech czasopism ekonomicznych. Były to: "Bank i Kredyt", "E-mentor", "Gospodarka Narodowa" i "Journal of Management and Economics".
doi:10.14746/rpeis.2021.83.2.14 fatcat:jxrqjtdcjzdq3lqocrklhn3owq