Πολιτικές τιμολόγησης & μάρκετινγκ - Η περίπτωση του τουρισμού [article]

Νικόλαος Παπαευσταθίου, University Of Piraeus, Μάρκος-Μάριος Τσόγκας
2021
Η τιμή είναι η μόνη παράμετρος του μείγματος μάρκετινγκ που προσφέρει έσοδα στην επιχείρηση, όλες οι υπόλοιπες συνεπάγονται κόστος, γι΄αυτό παίζει κύριο ρόλο στην επιβίωση, στην εδραίωση και την κυριαρχία της επιχείρησης στην αγορά. Η απόφαση για τη διαμόρφωσή της δεν μπορεί να είναι απόφαση ενός ανθρώπου, καθώς δεν είναι ούτε απλή ως διαδικασία, ούτε αυτονόητη. Σειρά ενδο-επιχειρησιακών και εξω-επιχειρησιακών παραγόντων έρχονται να επηρεάσουν την τελική απόφαση που θα πρέπει να κινηθεί στο
more » ... σιο μίας ή περισσοτέρων πολιτικών τιμολόγησης και να επιδιωχθεί μέσα από πλειάδα στρατηγικών επιλογών. Η πολυπλοκότητα και η συνθετότητα του παραπάνω τοπίου επιτείνεται απο την αλματώδη πρόοδο της τεχνολογίας, των αναλυτικών της εργαλείων και των επιλογών που αυτά προσφέρουν. Η οξυμένη ανταγωνιστικότητα της αγοράς μας θυμίζει διαρκώς πως τα περιθώρια για λάθη και για αστοχίες διαρκώς στενεύουν και η περαιτέρω «επιστημονικοποίηση» της επιλογής ως προς την τιμολόγηση και την τιμή είναι μονόδρομος.
doi:10.26267/unipi_dione/1380 fatcat:x3wo4c5vvrerzhflqupu73bxaq