Антитоталітарний Дискурс Радянського Та Польського Політичного Анекдоту 70 – 80 - Х Рр. Хх Ст. (Компаративний Аналіз)

М.Б. Столяр
2017 Zenodo  
Авторка вважає, що антитоталітарний дискурс сміхової культури в СРСР та ПНР було наповнено специфічним змістом в наслідок наступних чинників: 1) більш суттєвої сакралізації ідеології в СРСР в наслідок якої навіть в межах політичного анекдоту залишалися постаті, що практично не зазнали десакралізації (наприклад, образ Леніна); 2) наявності у межах сміхової культури ПНР опозиції релігійного та псевдо-сакрального; 3) більшої статичності ідеологічної сфери у ПНР; 4) меншої свободи слова у СРСР; 5)
more » ... и слова у СРСР; 5) космополітичного змісту сміхової культури СРСР та 6) яскраво вираженої національної само ідентифікації людини в межах польської сміхової культури.
doi:10.5281/zenodo.546368 fatcat:6t4id7fdwfefdg2tvz4v2aqhfu