Modne obrazy tekstów – Wstęp [chapter]

Mariusz Gołąb
2015 Moda: model(ka) i czytelnicy. O ikonicznych reprezentacjach w kulturze  
Pojęcie mody, które łączy rozważania książki, wyznaczają rejestry tekstu i obrazu, reprezentując dwa typy dopełniających się doświadczeń kulturowych. Moda otwiera pole interpretacji, a równocześnie jest przez oba terminy określana. Samo pojęcie "mody" w znaczeniu sztuki ubioru wydaje się samowystarczalne. Pozbawione dodatkowych określeń doprecyzowujących jego zakres znaczy właśnie tyle, co styl ubioru, o ile nie staje się "modą na coś". Prace zgromadzone w obecnym tomie pozwalają przyjrzeć się
more » ... ieloznaczności tego zjawiska, uwikłanego w inne, by nie powiedzieć -wszelkie, aspekty kultury, od ludzkiej cielesności przez sztukę wytwarzania obrazów po literaturę
doi:10.18778/8088-155-6.01 fatcat:rpef7kkwzjfkfozqq6yamndfwy