Tłumaczenie z języka polskiego na język francuski w dochodzeniu roszczeń alimentacyjnych za granicą: słowniki dwujęzyczne i teksty paralelne w pracy tłumacza

Mirosław Karykowski
2015 Rocznik Przekładoznawczy  
Zarys treści: Autor porusza problematykę tłumaczenia poświadczonego w dochodzeniu roszczeń alimentacyjnych za granicą z punktu widzenia tłumacza. Najpierw przedstawia funkcję i przedmiot tłumaczenia, a następnie wyjaśnia na przykładach z własnej praktyki translatorskiej, dlaczego odpowiednie teksty paralelne są obecnie lepszym narzędziem pracy od polsko-francuskich słowników terminologii prawniczej. Słowa kluczowe: tłumaczenie poświadczone, roszczenie alimentacyjne, teksty paralelne
more » ... N aszym celem jest przedstawienie przydatności dwóch rodzajów narzędzi translatorskich w pozyskiwaniu informacji potrzebnych do wykonania tłumaczenia poświadczonego na zlecenie sądu okręgowego w związku z dochodzeniem roszczeń alimentacyjnych od osób zamieszkałych we Francji: współczesnych polsko-francuskich słowników terminologii prawniczej i tekstów paralelnych, jakimi są polsko-i francuskojęzyczna wersja umowy międzynarodowej stanowiącej podstawę prawną postępowania. W pracy tłumacza przysięgłego międzynarodowe regulacje prawne traktujemy jako narzędzie umożliwiające dostęp do środków językowych zapre-
doi:10.12775/rp.2015.005 fatcat:h3in3bfl6bbp3eskqtp65xnysm