GEÇMİŞİN VE METAMORFOZUN İZİNDE BİR SANATÇI: JAN FABRE

Düriye KOZLU İSMAİLOĞLU, Fatma Deniz KORKMAZ
2018 JOURNAL OF ARTS  
Sanat, bilimsel ve kültürel yapıyı etkilerken çeşitli kaynaklara başvurur ya da bunlardan esinlenir. Sanatın başvuru yaptığı ve birçok sanatçının yapısını araştırarak dünyevi ve metafizik çözümlemeler yapmak için uğraş verdiği başlıca kaynaklardan birisi de doğadır. Metamorfoz da bu anlamda sanatın doğadan yola çıkarak yararlandığı alanlardandır. Günümüz sanatında üretimleri ile içinde bulunduğu zamanı etkileyen ve metamorfozu kullanan önemli isimlerden Jan Fabre, çizimler ve heykeller ile
more » ... yan sanat sürecine farklı disiplinleri bir araya getiren çalışmaları ve tiyatro ile devam eder. Fabre'ın sanat anlayışı iki ana eksen üzerinden ve bunlara tutunan bağlamlar çerçevesinde okunabilir. Geçmiş ve metamorfoz üzerine kurulan bu eksenlere yaşam, ölüm, güzellik, doğa, akıl, his, hafıza, bellek, yaşamın sıkıntıları, fiziksel dayanıklılık gibi kavramlar eşlik eder. Sanatçı, çalışmalarında geçmişin izlerine, ustaların eserlerine göndermelerde bulunurken aynı zamanda hem kavramsal olarak hem de yapıtlar üzerinde metamorfozu kullanır. Bu makalede yöntem olarak alanyazın taraması, sanatçının çalışmaları hakkındaki görüşleri ve üretimlerinin yorumlanması kullanılacaktır. While influencing scientific and cultural structure, art resorts to various resources or inspired from them. One of the main sources is nature that art applies and in which a lot of artists research for its structure and try to do earthly and metaphysical analyzes. Metamorphosis in this context is also the area where art is benefited from nature. Jan Fabre, who was one of the important figures, and who used metamorphosis and influenced art at his time, continues his art process starting with drawings and sculptures with his works bring different disciplines together and theater. Fabre's artistic understanding can be read in two main axes and in the context clinging them. These axes built on the past and metamorphosis are accompanied
doi:10.31566/arts.2018345689 fatcat:5gjhov5gz5d3hdahmco2hdghzu