BENEFITI I RIZICI KONCEPTA E-REZIDENCIJE IMPLEMENTIRANOG OD STRANE REPUBLIKE ESTONIJE

Jovan Kron
2022 Zbornik radova Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu  
Rad je fokusiran na otkrivanju benefita i rizika koji dolaze sa implementacijom koncepta e-rezidencije, na primeru Republike Estonije. Odabran je sistematski pregled literature kao metod istraživanja iz razloga što omogućava transparentnost, objektivnost i ponovljivost istraživanja. Takođe, ovakvim pristupom se dobija uvid o stanju objavljene literature na ovu temu. U radu je objašnjeno sprovođenje sistematskog pregleda literature, a na kraju su analizirani dobijeni rezultati.
doi:10.24867/20oi02kron fatcat:a7lm42tfgbfczibu5iivcnh5uy