EVFTA agreement (between the EU and Vietnam). An opportunity for the development of Polish export / Umowa EVFTA (UE-Wietnam) szansą rozwoju polskiego eksportu

Marek Maciejewski, Wojciech Zysk
2015 Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu  
doi:10.15611/pn.2015.413.07 fatcat:75tjsxkm5zej7p25jinmfrllsu