Chelyabinsk Airburst, Damage Assessment, Meteorite Recovery, and Characterization

O. P. Popova, P. Jenniskens, V. Emel'yanenko, A. Kartashova, E. Biryukov, S. Khaibrakhmanov, V. Shuvalov, Y. Rybnov, A. Dudorov, V. I. Grokhovsky, D. D. Badyukov, Q.-Z. Yin (+47 others)
2013 Science  
doi:10.1126/science.1242642 pmid:24200813 fatcat:h7zocgmtpfhqri7qnldabcnvgq