INDICATIVE MODEL OF DEVIATIONS IN PROJECT

Олена Борисівна ДАНЧЕНКО
2016 Vìsnik Nacìonalʹnogo Tehnìčnogo Unìversitetu «HPÌ». Serìâ: Strategìčne Upravlìnnâ, Upravlìnnâ Portfelâmi, Programami ta Proektami  
Запропонована індикативна модель відхилень в проектах, яка побудована на основі відомої моделі ІРМА Delta, що застосовується для оцінки організацій в області управління проектами. Показано, яким чином будуються шкали відхилень для окремих проектів з використанням когнітивних карт та моделей. Індикативна модель відхилень в проектах містить в собі 196 індикаторів та є розширенням моделі ІРМА Project Excellence. Ключові слова: відхилення в проектах, модель ІРМА Delta, індикатори відхилень, система
more » ... відхилень, система індикаторів, когнітивна карта, когнітивна модель. ISSN 2311-4738 (print) Стратегічне управління, управління портфелями, програмами та проектами ISSN 2413
doi:10.20998/2413-3000.2016.1173.8 fatcat:65wsd3fdqbcfvdcyebx6szcyca