Turistlerin Douro Vadisi ne İlişkin Algi ve Beğenilerine Yönelik Bir Araştırma (A Research for Tourist Perceptions and Satisfaction about the Douro Valley)

Hulusi DOĞAN, Derya GÜNEY, Vedat GÖLLER
2016 Journal of Tourism and Gastronomy Studies  
Anahtar Kelimeler Douro Vadisi Turist Memnuniyet Öz Bu çalışmanın ana amacı turistlerin Douro Vadisi'ne ilişkin algı ve beğeni düzeylerini belirlemektir. Bu çerçevede 2015 yılı Nisan ve Mayıs aylarında Douro Vadisi'ni ziyaret eden turistlere yönelik bir araştırma gerçekleştirilmiştir. 267 turistin katıldığı araştırma 2015 yılı Mayıs ayında tamamlanmıştır. Araştırma sonuçları (t-test ve Anova analizleri) turistlerin Douro Vadisi'yle ilişkili 4 adet faktör grubuna yönelik algı ve beğeni düzeyleri
more » ... arasında istatistiksel açıdan anlamlı farklılıklar olduğunu ortaya koymuştur. Keywords Abstract Douro Valley Tourist Satisfaction This study aims to measure the perceptions and satisfaction of tourists about the Douro Valley. Tourists, visiting the Douro Valley between April and May in 2015, were included in the research. At the end of the survey completed inMay 2015, a total of 267 completed questionnaires were returned. Research results (t-test and a Anova tests) do indicate that there are statistical differences between the perceptions and satisfaction levels of tourists with 4 research factor groups.
doi:10.21325/jotags.2016.17 fatcat:zk3tqc4ckrafnakn4korsgkb4y