Örgüt Kültürünün İnovatif Davranış Eğilimleri İle İlişkisinde Öz Yeterlilik Algısının Aracılık Rolü ve Bir Uygulama

Itır HASIRCI, Edip ÖRÜCÜ
2021 Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi  
doi:10.32709/akusosbil.820141 fatcat:4f6lc4mayzektgc4nyp6bopjqe