MOESM8 of Identification of an essential regulator controlling the production of raw-starch-digesting glucoamylase in Penicillium oxalicum

Mei-Yuan Zhang, Shuai Zhao, Yuan-Ni Ning, Li-Hao Fu, Cheng-Xi Li, Qi Wang, Ran You, Chen-Ying Wang, Han-Nan Xu, Xue-Mei Luo, Jia-Xun Feng
2019 Figshare  
Additional file 8: Table S5. List of 1003 genes differentially expressed in â POX01907 as compared with the parental strain â PoxKu70 grown on soluble corn starch as the sole carbon source.
doi:10.6084/m9.figshare.7547609.v1 fatcat:md63e6hcm5bzflsrbihuzduqqe