II. József erdélyi látogatása 1773-ban, és utazásának hatása a közigazgatásra

Krisztina Kulcsár
2020 Certamen  
Szörnyü nagy változás lett az országbeli főhivatalok között" -jegyezte fel Rettegi György emlékirataiban az 1774. évnél. 1 A Doboka vármegyei nemes a személyi változások okait nem fi rtatta, csak a tényeket örökítette meg, és bár korábban hosszasan értekezett II. József császár 1773-ban tett erdélyi utazásáról, a kettőt nem hozta öszszefüggésbe. Jelen tanulmány azt kívánja bemutatni, melyek voltak az uralkodó látogatásának jellemzői, majd az utazás során keletkezett források segítségével azt,
more » ... nynyiben volt az utazása befolyással az említett erdélyi személyi változásokra, és milyen egyéb közigazgatási változtatási javaslatai voltak a személyes felmérést követően. II. József 1764-től kezdődően utazta be a Habsburg Monarchia tartományait, amelyeknek 1765-ban a társuralkodója is lett. Mindenütt arra törekedett, hogy személyesen tekintse és vizsgálja meg a körülményeket, a helyszínen szerezzen tapasztalatot a gazdasági, társadalmi, katonai állapotokról, a Bécsből küldött rendelkezések eredményeiről, és megismerje az állami alkalmazásban álló tisztviselőket. Első hivatalos utazásán 1766-ban Cseh-és Morvaországban járt, majd 1768-ban a Temesi bánságba látogatott. Ezt követően állította össze tervezetét a tartományokban teendő utazásairól, és azok sorrendjét is megszabta. 2 A társuralkodó ebben feszített programot tűzött ki maga elé. Az utakat 1769 és 1772 között évente, egymás után kívánta megtenni. Ezek között utoljára következett volna Erdély és Magyarország közbenső részeinek megismerése. Miután azonban 1770-ben megtekintette a Magyar Király-
doi:10.51384/cert-07.28 fatcat:jpxtqoiqazeynmt2vwmcwh3r7a