Ubåtsdebatten-redaktionell kommentar

Mats Kero, Leos Muller
unpublished
I Forum navale 65 publicerades en artikel av den omstridde fredsforskaren professor Ola Tunander, där denne hårt kritiserade amiralerna Bror Stefen-son och GöranWallensamt kommendör Emil Svensson för deras hantering av 1980-talets ubåtskränkningar och då särskilt Hårsfjärdenincidenten. Tunanders artikel beledsagades av en kritisk recension av Nils Bruzelius av den förres bok Spelet under ytan: teknisk bevisning i nationalitetsfrågan för ubåtsoperationen mot Sverige 1982 (2007). Här följer nu
more » ... ). Här följer nu Bror Stefensons och Göran Wallens repli-ker till Tunander, jämte en replik av förre överbefälhavaren Bengt Gustafsson samt Ola Tunanders slutreplik till dessa. Ubåtsfrågan ur strategisk och politisk synvinkel belyses sedan med en kommentar av professor Kent Zetterberg, som också recenserar ambassadör Mathias Massbergs bok l mörka vatten: hur svens-ka folket fördes bakom ljuset i ubåtsfrågan. I recensionsavdelningen finns dess-utom mera material i ubåtsfrågan. Per Andersson recenserar Vasilij Besedins bok Inifrån U 13 7: min egen berättelse. Vi tackar debattdeltagarna för deras inlägg och att Forum navales läsare fått ta del av olika argument i ubåtsdebatten mellan Tunander och hans menings-motståndare. Nedan finns referenser till fler inlägg i den aktuella debatten som de intresserade kan ta del av. Redaktörerna vill avslutningsvis ansluta oss till amiral Stefensons förhoppning att "oberoende och seriösa historiker och sam-hällsvetare" ska ta itu med att forska om ubåtskränkningarna. Debatt är natur-ligtvis demokratins livsluft. Men med de dokument och argument som finns 44
fatcat:r4vcpo4t55bhnej6df3m2xmc5u