THE GEOGRAPHY FACULTY CELEBRATES ITS 85 ANNIVERSARY!

Ya. Oliynyk
2017 Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv Geography  
УДК 911.3 Я. Олійник, д-р екон. наук, проф., акад. НАПН України, засл. діяч науки і техніки України Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ ГЕОГРАФІЧНОМУ ФАКУЛЬТЕТУ -85! Висвітлено основні віхи становлення географічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Розглянуто історію створення факультету, внесок основних науковців-співробітників у його розвиток, значення наукових досліджень. Розкрито історію заснування кафедр географічного
more » ... еографічного факультету, визначено роль та місце факультету в сучасному освітньому й науковому процесі. Ключові слова: географічний факультет, дослідження, навчальний процес, викладачі, практики.
doi:10.17721/1728-2721.2017.68.1 fatcat:4mbu34c2x5dsfcdajn2ntquvha