Two Sixteenth-Century Instructions for Sub-Chamberlain of Moravia
Dvě instrukce pro moravského podkomořího ze 16. století

Hana Seichterová
2017 Historica Olomucensia  
doi:10.5507/ho.2017.027 fatcat:5mtwco3qrzhlpgi3oy6ovbhd34