Hybrid Self Tuned Fuzzy PID controller for speed control of Brushless DC Motor

A. Ramya, A. Imthiaz, M. Balaji
2016 Automatika  
Original scientific paper The objective of the proposed work is to investigate the performance of hybrid self tuned fuzzy proportional integral derivative (STFPID) controller for brushless DC (BLDC) motor drive. The proposed hybrid STFPID controller includes a proportional integral derivative (PID) controller at steady state, a PID type self tuned fuzzy logic (FL) controller (STFLC) at transient state thereby combining the merits of both the controllers. The switching function incorporated in
more » ... e controller ensures desired control response at various operating conditions by appropriately switching between PID and STFPID based on speed error. A detailed simulation study and performance comparison with other control approaches is performed to highlight the merits of the proposed work. The simulation results indicate that the proposed controller is robust with fast tracking capability and less steady state error. The experimental results are provided to validate the simulation study. Hibridni samopodešavajući neizraziti PID regulator za upravljanje brzinom bezkolektorskog istosmjernog motora. Cilj ovog rada je istražiti performance hibridnog samopodešavajućeg regulatora za bezkolektorski istosmjerni motor. Predloženi hibridni samopodešavajući neizraziti regulator uključuje PID regulator u stacionarnom stanju i samopodešavajući neizraziti PID regulator (STFLC) za vrijeme trajanja prijelazne pojave kombinirajući prednosti oba regulatora. Funkcija prekapčanja regulatora omogućava upravljanje u različitim uvjetima odgovarajućim odabirom izmeu PID i samopodešavajućeg neizrazitog PID regulatora na temelju brzine pogreške. Provedena je detaljna simulacijska analiza i usporedba performansi s ostalim metodama upravljanja kako bi se istaknule prednosti predloženog rada. Iz simulacijskih rezultata je vidljivo je robusno svojstvo predloženenog regulatora te smanjena pogreška u stacionarnom stanju. Sustav pravljanja testiran je i eksperimentalno kao potvrda simulacijskih rezultata. Ključne riječi: BIM motori, upravljanje brzinom, samopodešavajući neizraziti regulator
doi:10.7305/automatika.2017.02.1769 fatcat:4bdepo42orcyblkbwkjbjdd2e4