Farming as a new element of socio-economic system in architectonics of agrarian sector
Фермерство як новий елемент соціогосподарської системи в архітектоніці аграрної сфери

I. Korchynskyy, Lviv State University of Internal Affairs
2018 Vìsnik Lʹvìvsʹkogo nacìonalʹnogo agrarnogo unìversitetu Ekonomìka APK  
І. Корчинський, к. е. н. Львівський державний університет внутрішніх справ https://doi.org/ Постановка проблеми. Незважаючи на тривалий час і значні зусилля з імплементації фермерства як нового елемента соціогосподарської системи в архітектоніці аграрної сфери, воно не стало базовим елементом сучасної конструкції економічної організації сільськогосподарського виробництва і не має значного впливу на функціонування як останнього соціогосподарської системи. Свідченням цього є незначна кількість
more » ... значна кількість фермерських господарств, яка протягом останніх років коливається в межах 32-35 тис. одиниць, а кількість працюючих складає близько 92 тис. осіб. Можна стверджувати, що намагання держави створити в Україні новий сектор сільської економіки через формування сприятливого інституційного середовища не дало помітного результату, що спонукає науковців до поглибленого вивчення проблеми.
doi:10.31734/economics2018.25.032 fatcat:lolbcr4c6rhbbf5jxk5uf3ioi4