What was the Origin of Number 153?

Paweł Marek Mucha
2013 Ruch Biblijny i Liturgiczny  
Liczba 153 w J 21, 11 jest wartością numeryczną dwóch słów kluczowych w greckim tytule "Matka Pana". Ta interpretacja jest oparta na poważnych argumentach, przede wszystkim na analogii pomiędzy Łk 1, 43 a J 21, 11. W J 21, 11 są dwa klucze wskazówki, które pomagają odczytać godność Maryi jako "Matki Pana": pierwotny schemat 3 + 2 oraz wtórny schemat 5 + 2. Te klucze wskazówki były bardzo dobrze znane i zostały użyte w głównej strukturze Ewangelii Mateusza; układzie tzw. sekcji cudów (Mt 8, 1–9,
more » ... i cudów (Mt 8, 1–9, 34); Mateuszowej genealogii; cudzie rozmnożenia pięciu chlebów i dwóch ryb, a także w J 21, 9–13. U Mateusza i Jana są także bezpośrednie analogie do greckiego tytułu "Matka Pana". Nie ma żadnej wątpliwości, że u początków chrześcijaństwa Maryja była nazywana tylko "Matką Jezusa" lub "Jego Matką". Dopiero w późniejszych czasach apostolskich podkreślano tytuł "Matka Pana". Podobnie zmieniło się spojrzenie na zmartwychwstanie Jezusa. We wczesnych wyznaniach wiary zmartwychwstanie Jezusa było pomyślane jako czyn Boga, który wskrzesił Jezusa z martwych. Dopiero później zmartwychwstanie było uważane jako akt samego Jezusa, który samoistnie powstał z martwych. Wniebowzięcie Maryi było źródłem tego dziwnego fenomenu i całkowicie wyjaśnia zmianę teologicznego spojrzenia na Maryję i zmartwychwstanie Jezusa. Jej ciało zostało wskrzeszone z martwych, po prostu tak jak ciało Jezusa, Jej Syna, Pana, a więc była rzeczywiście Matką Pana. Janowe klucze wskazówki podkreślają godność Maryi jako "Matki Pana" w Ewangeliach i dowodzą, że Mateusz, Łukasz i Jan znali fakt Wniebowzięcia Maryi.
doi:10.21906/rbl.62 fatcat:g4esoizb5vdn7hdykt6r4uo6be