Örgütsel Adalet ile Bağlılık Kavramlarının Doğası ve İlişkisi: Sağlık Sektörü Bağlamında Bir Araştırma

Serap ŞAHİN, Nazlı AYYILDIZ
2020 Ankara Üniversitesi SBF Dergisi  
Örgütsel adalet ve bağlılık, birey, grup ve örgüt düzeyinde olumlu çıktılar elde edebilmede sağladıkları katkılar nedeniyle hem ulusal hem de uluslararası yazında sıklıkla üzerine çalışılan konulardır. Bu bağlamda karma yöntem kullanılarak oluşturulan bu çalışmanın ilk aşamasında sağlık sektörü çalışanlarının örgütsel adalet algıları ile örgütsel bağlılıkları arasındaki ilişki incelenmiştir. Örgütsel adalet algısının örgütsel bağlılık üzerindeki etkisi nicel verilerin analizine dayalı olarak
more » ... unmuştur. Ayrıca, adalet ve bağlılığı etkileyen dinamikleri ve bu araştırma için toplanan nicel verilerin etkilerini daha iyi anlamak için derinlemesine görüşmeler yapılmıştır. Hem adalet hem de bağlılık, örgütsel bağlam genelinde ve kamu sağlık sektörü özelinde derinlemesine görüşmeler yoluyla tanımlanmıştır. Son olarak kamu sağlık sektörü çalışanlarının adalet algısını geliştirmeye ve örgütsel bağlılık düzeylerini artırmaya yönelik önerilerde bulunulmuştur.
doi:10.33630/ausbf.842321 fatcat:twtheib37fgz5gj7gugokhtf3a