Złożoność półgrupy charakterystycznej sumy prostej automatów asynchronicznych silnie spójnych i ustalonych analogów ich rozszerzeń dla każdego słowa z języka Suma+ = (sigma_0 & sigma_1)+

Stanisław Bocian
2010 Rail Vehicles  
Półgrupa charakterystyczna automatu ingeruje w algorytm obliczeniowy uogólnionych homomorfizmów automatów, zatem wyznaczenie złożoności półgrupy charakterystycznej pozwala na oszacowanie złożoności obliczeniowej uogólnionych homomorfizmów dla innych klas automatów. W zakresie modelu matematycznego koncepcja ustalonego analogu rozszerzenia automatu A związanego z izomorfizmami g0, g1,..., gq-1, gdzie q stopień rozszerzenia, przy odpowiednich założeniach symuluje automat zmienny w czasie. Automat
more » ... zmienny w czasie jest adekwatnym modelem matematycznym dla wielu procesów technicznych i obliczeniowych czasu rzeczywistego. Automaty te symulują pracę kilku automatów za pomocą jednego automatu zmiennego w czasie. Sumę prostą automatów można uważać za realizację – odpowiednio sekwencyjnych obliczeń.
doi:10.53502/rail-139780 fatcat:xntgmapegjde3eplyb4eg6fj3a