Internal Customer Satisfaction: An Application on Flour Factories in Konya

Un Konya, Bir Fabrikalarında, Turan Uygulama, Pekmezcđ, Cemalettin Demđrelđ, Gülşah Batman, Anahtar Kelimeler, Müşteri, Müşteri Memnuniyeti, Müşteri Memnuniyeti, Dış Memnuniyeti, Yrd Doç (+12 others)
unpublished
Özet: Günümüz işletme anlayışında müşteri, şirketin iş ortağıdır. Đşletme faaliyetleri, müşterinin istek ve beklentilerinin tespiti ile başlamakta ve müşteriden gelen taleplerin etkili olarak karşılanması ile devam etmektedir. Đşletmelerin uzun vadede temel amaçları varlıklarını sürdürürken karlılıklarını da artırmaktır. Dolayısıyla, işletmeler müşteri memnuniyetini ölçerek ve sonuçlara göre uygun önlemler alarak karlılıklarını yükseltebileceklerdir. Dış müşteri memnuniyetinin olduğu kadar iç
more » ... n olduğu kadar iç müşteri memnuniyetinin de sağlanması zorunludur. Çünkü iç müşterinin etkinliği yükseltildiği zaman dış müşterilere sunulan ürün ve hizmetin kalitesi de yükselecektir. Belirtilen hipotezden hareketle bu çalışmanın amacı, iç müşteri memnuniyetini etkileyen faktörlerin belirlenmesidir. Bu amaçla, Konya'da faaliyet gösteren un fabrikalarında iç müşteri memnuniyetine ilişkin anket yapılmıştır. Anket sonuçlarına göre, iç müşteri memnuniyetini etkileyen faktörler arasında anlamlı ilişki tespit edilmiştir. Abstract: In the modern life of business, a customer is a partner of the company. At the very first level of the operations of an enterprise, everything starts with the aim of satisfying the customer group, and then, the firm continues to its business life by supplying the customer expectations in an efficient way. The essential goal of companies in the long run is maximizing their profitably and continuing their existence simultaneously. Therefore, in order to reach its target, the company should assess its customers' satisfaction levels and take measures by considering those results. Internal customer satisfaction is as essential as external customer satisfaction. As a matter of fact, the more you improve the effectiveness of internal customer, the more you provide high quality of goods and services for the external customers. Starting from the hypothesis mention above, the aim of this study is to determine the factors which effect internal customer satisfaction. For this purpose, a survey had applied on flour industry in Konya. According to the results of this survey, significant relationship is determined between the factors which effect internal customer satisfaction.
fatcat:q3e5b56civgojaek5jzfm4d3yq