The issue of security within the framework of European integration economics
Pitanje bezbednosti u okviru ekonomije evropskih integracija

Mirjana Mijailović, Jelena Vapa-Tankosić
2018 Ekonomija: teorija i praksa  
Sažetak: Predmet istraživanja ovog rada obuhvata problematiku evropskih ekonomskih integracija, kao specifičan ekonomski, politički, globalni fenomen, kao i aktuelna pitanja iz domena bezbednosti u okvirima zajedničke bezbednosne i odbrambene politike. U tu svrhu, u radu će biti prikazan razvoj evropskih integracija i stvaranje Evropske unije, osnovni instrumenti politike proširenja, ekonomski napredak i bezbednosni aspekti integracija i proširenja Evropske unije. Dok u oblasti ekonomije i
more » ... ničkog tržišta Unija ostvaruje velike pomake i ostvareni rezultati postaju stvarnost evropskog naroda i njene privrede, po pitanju politike i delovanja EU u segmentu bezbednosti, i dalje preovlađuje zastoj u razvoju zajedničkih ciljeva, naročito u oblasti spoljne i bezbednosne politike, gde su prisutni različiti, često veoma kontradiktorni spoljnopolitički interesi država članica, i gde su velike nepodudarnosti u vođenju spoljne politike razlog slabog intenziteta delovanja u kreiranju efektivnije bezbednosne i odbrambene politike. Zaključci rada ukazuju na činjenicu da se ciljevi bezbednosne i odbrambene politike morati svesti u jasne i izvodljive okvire za samu Uniju. Ključne reči: Evropska unija, politika proširenja, evropske ekonomske integracije, bezbednosna i odbrambena politika 1 Ministarstvo unutrašnjih poslova, Policijska uprava Novi Sad 2 Univerzitet Privredna akademija, Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment, Cvećarska br. 2, Novi Sad,
doi:10.5937/etp1803001m fatcat:cb2cboqt4bgoxerptqvj53cygu