Argument C. S. Lewisa przeciwko naturalizmowi (przeł. Anna Mazurek i Michał Buraczewski)

Peter Van Inwagen, Anna Mazurek, Michał Buraczewski
2019 Roczniki Filozoficzne  
Oryginał: Peter van Inwagen, "C. S. Lewis's Argument against Naturalism", The Journal of Inklings Studies 1 (2011), no. 2 (October): 25–40. Przekład za zgodą Autora. Artykuł stanowi ocenę argumentu z rozdziału trzeciego ("Kardynalna trudność naturalizmu") drugiego wydania Cudów C. S. Lewisa. Argument ten ma wykazać, iż naturalizm implikuje, że żadne z naszych przekonań nie bazuje na rozumowaniu — to "kardynalna trudność naturalizmu", jako że w jego ramach przekonanie, które nie bazuje na
more » ... ie bazuje na rozumowaniu, będzie irracjonalne. Artykuł zamyka wniosek, że argument Lewisa nie wykazuje, jakoby naturalizm implikował, że żadne z naszych przekonań nie bazuje na rozumowaniu.
doi:10.18290/rf.2019.67.2-8 fatcat:pfp5texqhzarpcvlrbdfyhne3a